Phân Loại Rác Thải Tại Nguồn Như Thế Nào Là Đúng?

Việc phân loại rác tại hộ gia đình là một việc làm rất có ý nghĩa, rất cần thiết và dễ dàng hơn rất nhiều so với phân loại ở bãi rác tập trung. Đồng thời còn góp phần làm giảm khối lượng chất thải rắn đổ về các bãi rác, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo