Lợi ích cho Đối Tác

Đáng tin cậy

Chúng tôi đáp ứng các cam kết về thời gian, trong giới hạn chi phí tốt nhất và chất lượng cần thiết.

Thích hợp

Mọi lúc, đúng giờ là phương châm của chúng tôi để phù hợp với các thuộc tính của chúng tôi.

Trong suốt

Chúng tôi minh bạch về chi phí, tuân thủ xã hội và pháp lý, cũng như giao dịch với các nhà cung cấp được chỉ định.

Linh hoạt

Chúng tôi sắp xếp lại ưu tiên cho việc giao hàng sớm, làm lại quảng cáo và thực hiện các thay đổi trong hướng dẫn vận chuyển. Do đó, chúng tôi không chỉ trở thành kẻ trục lợi giao dịch của bạn mà còn trở thành đối tác của bạn.

Tham gia với chúng tôi

 

Làm sao để đăng kí?

Nếu bạn đang muốn trở thành đối tác của chúng tôi trong các khu vực được đề cập ở trên, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn